Как да покажем Favicon в резултатите от търсене в Google?

От известно време в резултатите от търсене в Google се визуализира favicon. Не всички сайтове се визуализират в търсенето от Google с favicon. Какви са причините и какво да направим, за да се показва нашата икона в google ще разберете в статията ни.

Ето как да направите вашия сайт подходящ за favicon в резултатите от търсенето в Google:

 1. Създайте favicon, който следва насоките описани в статията по-долу.
 2. Добавете таг <link> в хедъра на началната си страница със следния синтаксис:
<link rel="icon" href="/path/to/favicon.ico">

За да извлече информацията за favicon, Google разчита на следните атрибути на елемента link:

 • Задайте атрибута rel на една от следните стойности: icon, apple-touch-icon, apple-touch-icon-precomposed, shortcut icon
 • Атрибут href: URL на favicon. URL адресът може да бъде относителен (/smile.ico) или абсолютен път (https://example.com/smile.ico).
 1. Google търси и актуализира favicon, когато индексира началната ви страница. Ако направите промени във вашия favicon и искате да информирате Google за промените, можете да поискате индексиране на началната страница на вашия сайт отново. Това може да направите в Google Search Console. Трябва да имате предвид, че актуализациите могат да отнемат няколко дни или повече, за да се появят в резултатите от търсенето.

Препоръки
Трябва да спазвате тези насоки, за да можете да визуализирате favicon в резултатите от търсенето в Google:

Важно!
Google правят и едно важно уточнение в страницата си с препоръки за favicon, a то е че дори да отговаря на всички изисквания иконата ви в резултатите от търсене на Google може и да не се появи. 

 • Google Search поддържа само една икона за даден сайт, който е определен от домейна. Например https://www.example.com/ и https://code.example.com/ са две различни имена на хоста и могат да имат две различни икони. Въпреки това, https://www.example.com/sub-site е поддиректория на сайта, и можете да зададете само една икона за https://www.example.com/, която се отнася за сайта и неговите поддиректории.

Нагледно това би изглеждало така:
Валидна икона за: https://example.com (това е началната страница на ниво домейн)
Валидна икона за: https://news.example.com (това е началната страница на поддомейн)
Невалидна икона: https://example.com/news (това е началната страница на под-директория)

 • Както иконата (favicon) така и началната страница трябва да могат да бъдат обходени от Google (т.е. не трябва да бъдат блокирани за Google).
 • За да помогнете на хората бързо да идентифицират вашия сайт, когато преглеждат резултатите от търсенето, уверете се, че иконата ви представя визуално марката на вашия уебсайт.
 • Иконата (favicon) трябва да бъде в квадратен размер, поне 48 пиксела. Например: 48х48 пиксела, 96х96 пиксела, 144х144 пиксела и т.н. 
 • Форматът на иконите може да бъде .ico, .png, .gif, .jpeg както и .svg като SVG файловете нямат конкретен размер, те са векторни изображения. 
 • URL адресът на иконата (favicon) трябва да бъде стабилен (да не се променя често)
 • Трябва да имате предвид, и че Google няма да показва никакви икони (favicons), които смята за неподходящи. При това положение Google я заменя с икона по подразбиране.

Google използва Google Favicon User-Agent за изтегляне на иконите (favicons), дефинирани от уеб сайтове. Това е краулър с нисък обем, тоест може да посети началната страница на вашия сайт от време на време въз основа на сигнали, събрани по време на индексирането, или при иницииране от потребител. За да поискате от агента Google Favicon да извърши краулинг на вашата страница, трябва да инициираме индексиране на началната страница чрез Google Search Console профила ви. Актуализациите могат да отнемат няколко дни или повече, за да се появят в резултатите от търсенето.